ביטול הודעה מוקדמת

מעסיק שחזר בו מהודעה על פיטורים

אין תוקף להודעה של מעסיק כי חזר בו מהודעה על פיטורים, אלא אם העובד הסכים לביטול הפיטורים. עובד שקיבל הודעה על כך שהמעסיק חזר בו מהודעת הפיטורים, רשאי לראות בהודעת הפיטורים כתקפה והוא זכאי לפיצויי פיטורים.
יחד עם זאת, מעסיק רשאי לחזור בו מהודעה על פיטורים ולבטל את הפיטורים, אם הודעתו נתנה בעידנא דריתחא.

עובד שחזר בו מהודעה על התפטרות

אין תוקף להודעה של עובד כי חזר בו מהודעה על התפטרות, אלא אם המעסיק הסכים לביטול ההתפטרות.
מעסיק שקיבל הודעה על כך שהעובד חזר בו מהודעת הפיטורים, זכאי לראות את הודעת העובד על ההתפטרות כתקפה, ולהפסיק את העסקתו של העובד.
יחד עם זאת, עובד רשאי לחזור בו מהודעה על התפטרות ולבטל את ההתפטרות, אם הודעתו נתנה בעידנא דריתחא.

הודעה על פיטורים או התפטרות שניתנה בעדנא דריתחא (בשעת כעס)

לפי הפסיקה, על מנת לקבוע שיחסי עבודה הסתיימו, נדרשת ודאות שההודעה על הכוונה לסיים את הקשר, הינה חד משמעית ולא משתמעת לשתי פנים. לפיכך, דברים שנאמרו בשעת כעס, כגון: במהלך ויכוח סוער, הנשמעים כפיטורים או התפטרות, אך לא מעידים על רצון אמיתי לפטר או להתפטר, לא יביאו בסופו של דבר בהכרח לסיום יחסי עבודה. עובד שהביע, תוך זמן סביר, חרטה על התפטרות שעליה הודיע בשעת כעס ללא כוונה כנה להתפטר, רואים את הודעתו כמבוטלת. מעסיק, שבנסיבות אלה, מסרב לקבל את העובד בחזרה לעבודה, רואים בו כמי שפיטר את העובד, והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. כך גם מעסיק, שהביע חרטה, תוך זמן סביר, על פיטורים שעליהם הודיע בשעת כעס ללא כוונה כנה לפטר את העובד, רואים את ההודעה כמבוטלת. עובד, שבנסיבות אלה, מסרב לשוב לעבודה, יראו בו כמי שהתפטר וזכותו לפיצויי פיטורים עשויה להיפגע.
 

קבצים להורדה

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

עוד באותו נושא…

פיטורים וסיום תעסוקה

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

מעסיק המבקש לפטר עובדים, וכן עובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם, חייבים על כך בכתב ומראש. תקופת ההודעה המוקדמת מחושבת בהתאם לוותק שצברו העובדים באותו מקום עבודה.

קרא עוד »