העלאת שכר המינימום

מה גובה שכר המינימום במשק כיום ומתי שכר המינימום צפוי להעלות?

החל מיום 1/12/17 גובה שכר מינימום חודשי הינו 5,300 ₪.

גובה שכר מינימום יומי לעובד שעובד במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע הינו: 5,300/25 ₪ (ובמילים 5,300 ₪ חלקי 25). גובה שכר מינימום יומי לעובד במגזר פרטי שעובד במקום עבודה בו עובדים 5 ימים הינו 5,300/21.67 ₪ (ובמילים 5,300 ₪ חלקי 21 ו-2/3).

גובה שכר מינימום שעתי הינו 5,300 חלקי 182 שעות חודשיות. (יצוין כי שבוע העבודה במשק קוצר מ-186 ל-182 שעות בצו הרחבה, אך נכון לשלב זה המחוקק עדיין לא עדכן את השינוי בחוק).

ב-3/11/2021, חתמו ההסתדרות, משרד האוצר ונציגי המעסיקים על עסקת החבילה במשק, שבמסגרתה סוכם בין היתר על העלאה מדורגת של שכר המינימום ל-6,000 ₪.

להלן מועדי הפעימות וגובה שכר המינימום:

מועד

שכר חודשי

גובה שכר המינימום

למי שמועסק במשרה מלאה

במשכורת חודשית

שכר שעתי 

 גובה שכר המינימום

לעובדים המשתכרים לפי שעה

1.12.17 – 31.3.22

5,300 שקל

29.12 שקל
1.4.22 – 31.3.23

5,400 שקל

29.67 שקל
1.4.23 – 31.3.24

5,500 שקל

30.22 שקל
1.4.24 – 31.3.25

5,700 שקל

31.32 שקל 
1.4.25 – 30.11.25

5,800 שקל

31.87 שקל 
החל מ – 1.12.25

6,000 שקל

32.97 שקל  

האם העלאת שכר המינימום תשפיע גם על ההפרשות הסוציאליות שלי?

אם משולם לעובד/ת שכר מינימום אזי התשובה היא חיובית.

דהיינו, על פי סכום הבסיס לתשלום שכר המינימום למשרה מלאה כפי שהיא מוגדרת בחוק, ישולמו דמי המחלה, ההפרשות הסוציאליות ופיצויי הפיטורים. לאור העלאת שכר המינימום במשק, המרכיבים הסוציאליים שמפריש המעסיק יעלו בהתאם.

לעניין דמי הבראה, יצוין כי תעריף דמי ההבראה מעודכן בצווי הרחבה לכן, חישוב זכות זו לא תלוי בעליית שכר המינימום.

האם העלאת שכר המינימום תשפיע גם על שכרו של נוער עובד?

כן. “נער עובד” מוגדר בתקנות שכר מינימום כעובד שטרם מלאו לו 18 שנים.

שכר מינימום לגבי נוער עובד המועסק במשרה מלאה (משרה מלאה לגבי נוער מוגדרת בתקנות שכר מינימום כ-40 שעות שבועיות) הינו:

א)     לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה – 70%;

(ב)    לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה – 75%;

(ג)     לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה – 83%.

שכר המינימום השעתי לנוער עובד יחושב על פי שכר המינימום החודשי שחל על הנער/ה בהתאמה לפי הגיל, כמפורט לעיל, לחלק ל-173 שעות חודשיות.

מדוע העלאת שכר המינימום מתבצעת בצורה מדורגת ולא בבת אחת?

העלאה מדורגת של שכר המינימום במשק נועדה לשפר את תנאי העובדים, מבלי לערער את יציבות מקומות העבודה. יתרה מכך, הספרות המחקרית[1] מראה כי עלייה מתונה בשכר המינימום, בהשוואה להעלאה גבוהה וחד פעמית, אינה מובילה לעלייה במחירים ובחלק מהמקרים עשויה אף להוזיל מחירים ולהגדיל את התעסוקה בענפים שמתאפיינים בשכר נמוך.  

מי יקבל יום חופש נוסף?

בהתאם למה שסוכם בעסקת החבילה במשק, מספר ימי חופשה שנתית מינימלי בקרב עובדים בעלי ותק עד 5 שנים (במקומות שבהם מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים), יועלה בשנה הבאה מ-12 יום ל-13 ימי זכאות נטו (17 ימי זכאות ברוטו). במקומות עבודה שבהם מונהג שבוע עבודה בן 6 ימים, מכסה שנתית מינימלית של ימי זכאות נטו תעלה מ-14 ל-15 (17 ימי זכאות ברוטו).

עוד באותו נושא…

שכר

הלנת שכר

שכר שלא שולם עד ליום התשיעי שלאחר המועד לתשלומו כאמור, הוא שכר מולן.

קרא עוד »