מניעת אפליה בפיטורים

קיימות הוראות הקובעות כי בנסיבות מסוימות אסור לפטר עובד/ת, או הקובעות הגבלות לעניין פיטורים. הוראות אלה מעוגנות בחקיקה, בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ולעיתים גם בהסכם העבודה שבין העובד ומעסיקו.

מקרים שבהם יש הגבלה על פיטורי עובדים

עוד באותו נושא…

שוויון הזדמנויות בעבודה

דיווח על פערי שכר בין גברים לנשים

יישום התיקון לחוק שכר שווה לעובדים ייכנס היום (רביעי, 1.6.22) לתוקפו, כאשר החוק יגדיל את השקיפות בשכר, יעודד מעסיקים לתשלום שכר שווה לנשים ויאפשר לנשים

קרא עוד »
שוויון הזדמנויות בעבודה

פיצוי בגין נזק לא ממוני בשל פערי שכר בין נשים לגברים

בסקר החברתי של הלמ”ס לשנת 2016 פורסמו פערי השכר החציוני בין גברים לנשים במקצועות האקדמיים והתברר שהפער בשכר המשפטנים עומד על 54.3%. השכר החציוני לגבר עומד על 10,118 ₪ ושל אישה

קרא עוד »
חקיקה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988 אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת שלל מאפיינים המפורטים בחוק, ובכך להבטיח שוויון הזדמנויות לכל המועמדים. עיקרי החוק המאפיינים שאין

קרא עוד »
אין עוד מאמרים באותו נושא