דף הבית » עדכונים, פרסומים, פסקי דין » חדשות ועדכונים » נחתמה הוראת שעה המאפשרת העסקה בשעות נוספות
קורסים קול המס

נחתמה הוראת שעה המאפשרת העסקה בשעות נוספות

עקב התפשטות האומיקרון והתרחבות היקף הבידודים, שרת הכלכלה והתעשייה חתמה על היתר כללי המאפשר העסקה בשעות נוספות, לצורך שמירה על רציפות תפקודית של המשק. תוקף הוראת השעה הינו מהיום ועד י”ג באדר א’ התשפ”ב, 14 בפברואר 2022.

היום חתמה שרת הכלכלה והתעשייה על הוראת שעה המאפשרת העסקה בשעות נוספות, בהתאם לסמכותה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951 ולנוכח התגברות גל התחלואה הנוכחי של מגיפת קורונה, שבמסגרתו יש עשרות אלפי אזרחים מאומתים מדי יום, מאות אלפי עובדים הנדרשים לבידוד כפוי, והורים רבים שנאלצים להיעדר מהעבודה בשל חשיפת ילדיהם לחולים מאומתים.
במסגרת סמכותה ביקשה השרה לתת מענה זמני לעובדה כי עומס העבודה המוטל על יתר העובדים גדל ולחשש לפגיעה ברציפות התפקודית של המשק ולפגיעה בשרשרת הייצור.  

התנאים שנקבעו בהוראת השעה:

תוגדל מכסת השעות הנוספות השבועיות המותרות ל-25 שעות, במקום 16 כיום.
 
אורך שבוע העבודה, כולל שעות נוספות לא יעלה על 67 שעות, במקום 58 כיום.
   
תתאפשר העסקת עובדים במשך של עד 14 שעות עבודה יומיות (כולל שעות נוספות), עד 8 פעמים בחודש.
 
מכסת השעות הנוספות החודשית לא תעלה על 90 שעות.

מעסיק המעסיק למעלה מ-20 עובדים יוכל לעשות שימוש בהיתר רק אם 20% לפחות ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ושלא ניתן לבצע את העבודה באמצעות עובדים קיימים, הכל כמפורט בתנאי ההיתר.

מעסיקים מתחת ל- 20 עובדים יוכלו להעסיק לפי הוראת השעה גם אם מצבת עובדיהם חסרה פחות מ- 20% מהעובדים ובתנאי שלא ניתן לבצע את העבודה באמצעות עובדים קיימים.

השימוש בהוראת השעה ייעשה בהתאם לצורכי מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים.

מוחרגים מתחולת הוראת השעה ענפים מסוימים מטעמי בטיחות- כמו נהגים ופועלי בניין.

תוקף הוראת השעה הינו מהיום ועד י”ג באדר א’ התשפ”ב, 14 בפברואר 2022.

מעסיק שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל יוכל להעסיק עובדים לפי ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות י”פ 7732 שפורסם ב-19 במרץ 2018 (י”פ התשע”ח, עמ’ 6284).

מעסיק לפי הוראת השעה או לפי ההיתר הכללי מיום 19.3.2018 (י”פ התשע”ח, עמ’ 6284) או לפי כל היתר מיוחד מחויב לשלם גמול בעבור השעות הנוספות בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951. 

העסקה בניגוד לתנאי ההיתר וחוק שעות עבודה ומנוחה עשויה לגרור סנקציות מנהליות בהתאם לסמכויות לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע”ב-2011  או העמדה לדין פלילי בהתאם לנסיבות ההפרה.  

הוראת השעה להעסקה בשעות נוספות אינה  מהווה היתר גורף לכלל המשק והוא ניתן רק למעסיקים שעומדים בתנאים המפורטים בהיתר. יודגש כי מדובר בהוראת שעה שתוקפה הוא עד י”ג באדר א’ התשפ”ב (14 בפברואר 2022), המתייחסת אך ורק להעסקה בשעות נוספות ואינה מתייחסת כלל להעסקה במנוחה שבועית.   

כן יודגש כי אין מדובר בהכרזה על החלת פרק ד’ לפי חוק שרות עבודה בשעת חירום התשכ”ז – 1967, אלא בהיתר להעסקה בשעות נוספות שנקבע כאמור כהוראת שעה המאפשרת למעסיקים העומדים בתנאיה להעסיק עובדים בשעות נוספות החורגות מהמגבלות שבהיתר הכללי (י”פ התשע”ח, עמ’ 6284). 

תאיר איפרגן הממונה על זרוע העבודה: ״מהלך זה שהובילה שרת הכלכלה והתעשייה, מטרתו לשמור על רצף תפקודי ושגרה בשוק העבודה עד כמה שניתן ובמקביל לאפשר מתן יציבות למעסיקים. זרוע העבודה תמשיך לפעול ולתת מענים לשינויים המשקיים במטרה לשמור על מקומות העבודה פתוחים ולמזער ככל הניתן פגיעה בכלכלה. מטבע הדברים ההיתר מוגבל בזמן אבל לקראת פקיעתו הוא ייבחן שוב בהתאם למצב התחלואה״.

עוד חדשות ועדכונים…

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

העלאת דמי הבראה במגזר הפרטי

בשבוע האחרון חתמו ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי על הסכם קיבוצי חדש, לפיו יעודכן תעריף דמי ההבראה ל-400 ₪ ליום (עליה מ- 378 ₪ כפי שקבוע

קרא עוד »