שכר מינימום

מעסיקים חייבים לשלם לעובדיהם שכר בגובה שאינו נמוך מסכום שכר המינימום שנקבע בחוק. הפרת החובה לשלם לעובד שכר מינימום, מהווה עבירה פלילית והפרה מינהלית העשויה להביא להטלת עיצום כספי על המעסיקים. 

שכר מינימום לעובדים בוגרים

קבצים להורדה

שכר מינימום לבני נוער (20.25 Kb)

שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת