דף הבית » זכויות עובדים » פרישה » גיל פרישה חובה

גיל פרישה חובה

לפי החוק, גיל פרישה חובה, הן לגבי עובד והן לגבי עובדת, הוא 67. ניתן לקבוע בהסכם העבודה או בהסכם קיבוצי, כי גיל פרישה חובה יהיה גבוה מזה הקבוע בחוק.

מעסיק רשאי לחייב עובדים לפרוש מעבודתם בשל גילם, עם הגיע העובדים לגיל פרישה חובה. יחד עם זאת, לפי הפסיקה, בנסיבות בהן עובדים מבקשים להמשיך בעבודתם לאחר גיל פרישה חובה, על המעסיק לשקול זאת בנפש חפצה בהביאו בחשבון גם את יכולתם של העובדים לבצע את עבודתם.

לפי החוק, גיל פרישה חובה, לגבי עובד ועובדת שנולדו עד לחודש אפריל בשנת 1942, משתנה בהתאם לתאריך הלידה. לפירוט העלייה המדורגת של גיל פרישה לגבר ולאשה, בהתאם לתאריך הלידה.

 
תאריך לידהגיל פרישה חובה
עד 3.193965
4.1939 – 8.193965 + 4 חודשים
9.1939- 4.194065 + 8 חודשים
5.1940 – 12.194066
1.1941 – 8.194166 + 4 חודשים
9.1941 – 4.194266 + 8 חודשים
5.1942 ואילך67

עוד מאמרים בנושא פרישה

זכאות לקצבת זקנה

זכאות לקצבת זקנה מביטוח לאומי – בכפוף למבחן הכנסה גברים שהגיעו לגיל פרישה (שטרם מלאו לו 70 שנים) זכאים, בכפוף לגובה ההכנסה, לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי.

קרא עוד »