הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור

סטודנט יקר,
לרשותך בחינה פנימית מסכמת וכן מספר דגשים חשובים:
1. הבחינה הינה מקוונת -הכוללת 50 שאלות אמריקאיות בזמן קצוב של 4 שעות בלבד.
2. חובה לענות על כל השאלות על מנת להגיש את הבחינה.
3. תוצאות הבחינה יופיעו מייד לאחר הגשת השאלון המלא.
4. ניתן לדלג בין השאלות.
5. לרשותך סרגל עם מספרי השאלות המופיע בראש הבחינה, סימון כחול פירושו מענה וביצוע השאלה.
6. לא ניתן לעצור את הבחינה במהלכה , חובה לסיים עד הסוף.
7. ציון עובר הוא 60% , ניתן לבקש מועד נוסף לבחינה חוזרת.
בהצלחה!

תוכן הקורס