הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
NIS4800

שוק העבודה כולל בכל שלב את נושא ההנהלת חשבונות ובעקבות כך יש צורך במנהלי חשבונות בחברות, משרדים ומוסדות ממשלתיים.

מיועד למעוניינים להשתלב כמנהלי חשבונות במשרדים, חברות וארגונים

הקורס מכשיר לבחינת ההסמכה של מנהל חשבונות בכיר מטעם לשכת רואי החשבון בישראל

במסגרת הלימודים יינתנו כלים חשבונאיים, מיסויים ופרקטיים בכל עולם הנהלת החשבונות, הקורס מורכב מחלק תאורטי בו נלמדים כל הסוגיות החשבונאיות אשר מהוות את עיקר הבסיס להתחלת העבודה במגזר העסקי.

לימודי ליבה

הסטודנט יקבל את הכלים העיקריים בתחום הנהלת החשבונות כגון: פקודות יומן, מע”מ, כרטסות, מס הכנסה, ניכויים, פחת, רווח והפסד, מאזן בוחן, חישובים מסחריים.