א ב ג ד ה ז ח ט מ נ ס ע פ ש ת

סעיף 41(א)

41.   (א)  אדם המבקש לקבל תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך יגיש בקשה לשר או למי שהוא הסמיך לעניין זה; המבקש יצרף לבקשתו מסמכים המעידים על קיום התנאים למתן תעודת הכרה לפי סעיף 40.

הקודם
הבא